Енергетска ефикасност

Energetska efikasnost

Text Box: 	ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ГРАЂЕВИНСКЕ ФИЗИКЕ:

	Наше препоруке су искуство и послови у пројектовању од 1980 год., а од 1983 год. искључиво у  области ГРАЂЕВИНСКЕ   ФИЗИКЕ. Пројекти ГРАЂЕВИНСКЕ ФИЗИКЕ за преко 1200 објеката у 20 земаља на 3 континента су само једна од референци у нашем пословању. Дугогодишња сарадња са грађевинском оперативом и искуства са извођењем грађевинских објеката, познавање грађевинских материјала и детаља, омогућили су нам уз специјализоване програмске пакете ефикасно пројектовање и сагледавање промена на грађ. конструкцијама у екплоатацији. Велико искуство у санацијама и експертизама су гаранција за израду квалитетних позиција ГФ.
	Самостално још од 1985 год. развијамо и усавршавамо јединствен софтвер у најмоћнији алат за потребе ГРАЂЕВИНСКЕ ФИЗИКЕ. Са највећом базом података грађ. материјала и њихових карактеристика, детекцијом за  откривање изузетка и примену посебних прорачуна, створили смо брз, ефикасан и поуздан алат за наш посао.
	
-ТЕРМО ЗАШТИТА:
	
	-Прорачун топлотних отпора слојева и конструкција.
	-Прорачун пролаза топлоте кроз конструкције.
	-Прорачун температуре кроз слојеве у конструкцији. 
	-Прорачун отпора проласку паре кроз слојеве конструкције.
	-Прорачун влажности материјала.
	-Прорачун исушења конструкције.
	-Прорачун топлотне инерције.
	-Прорачун топлотне угодности.
	-Прорачун фактора пригушења амплитуде осцилација температуре.
	-Прорачун временског помака фазе осцилације температуре.
	-Прорачун подоугодности.
	-Прорачун линијских топлотних коефицијената.
	-Прорачун површине омотача и запремине објекта.
	-Прорачун површинских трансмисионих топлотних губитака.
	-Прорачун специфичног трансмисионог топлотног губитка.

-ЗВУЧНА ЗАШТИТА:

	-Прорачун звучне изолације.
	-Прорачун звучне пропустљивости.
	-Прорачун звучне изолованости.
	-Акустика
	-Комунална бука.

-ХИДРО ЗАШТИТА:

	-Израда сепарата хидрозаштите.

-ОСВЕТЉАЈ:

	-Прорачун природног осветљења.

 Веза са корисним сајтовима:


ПОЧЕТНА

 Контакт:           Радован Антонић

Адреса:

Ул. Комовска 4/а

11147 - Београд

Оптимизовано за:

FIREFOX и OPERU

четвртак, 22. јануар 2009